गाउँमा मान्छे मर्दा काध हाल्ने मान्छे नपाउदा को पिडा || Live Song || Anuj Adhakari