यस्तो थियो छक्का पन्जा ३ छोड्नुको कारण , मिडियामा पहिलो पटक मुख खोले पुष्पले