६ बर्ष लामो प्रेमलाई बिबाहमा परिणत गरे मेरी बास्सैका बल्छी ध्रबेले , यसरी भयो बिबाह